ราคาน้ำยางพาราเป็นศัตรูเอ้ | www.tradeinter.club 

ราคาน้ำยางพาราเป็นศัตรูเอ้

ลงประกาศเมื่อ 30 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2560 18:47:28 น. เข้าชม 187 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

การปลูกก่อสวนยาง ๑. เขตที่จะใช้ปลูกยาง ราคาน้ำยางพารา ควรใช้ดินที่เหมาะแก่การปลูกยางไม่ใช่เล่น คือ ต้องเป็นดินร่วน ดินชั้นล่าง ต้องไม่เป็นหินดินดาน หรือลูกรังมากเกินไป หรือเป็นที่ทรายจัด หรือเป็นที่ลุ่มที่ขุดลงไปไม่เกิน ๑.๕ เซ็นติเมตรก็มีน้ำ หรือเป็นที่ที่น้ำท่วมในฤดูฝนเป็นเวลานานทุกปี ย่อมไม่สมควรที่จะปลูกต้นยาง ควรจะปลูกพืชยืนต้นดุจอื่นที่สมกับสภาพของดิน จะได้กำไรยิ่งกว่า ราคาน้ำยางพาราการปลูกประดิษฐ์สวนยางให้ได้ผลดี จำต้องจะต้องศึกษาเล่าเรียนถึงวิธีปฏิบัติการในการปลูก และการกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเก็บรักษาสวนยางให้รู้โดยตลอดเสียก่อน ๒.ราคาน้ำยางพารา การเตรียมพท. จะต้องรำลึกถึงข้อเอ้ที่ควรระวัง ๓ ชนิด คือ ๑)ราคาน้ำยาง หญ้าคา เป็นคู่แข่งสำคัญของต้นยาง และพืชทุกชนิด จะต้องลบล้างให้หมดก่อนที่จะโค่นไม้ป่า หรือไม้ใหญ่ลง อาจสามารถโดยขุดเอารากออก หรือใช้ยาทำลาย ถ้าทิ้งไว้ภินท์ภายหลังการโค่น หญ้าคาจะยิ่งโตขึ้นเพิ่มพูนด่วนขึ้น เพราะว่าเป็นที่โล่งแจ้ง ไร้ร่มเงา จะปราบยากยากลำเค็ญยิ่งขึ้น ส่วนวัชพืชอย่างอื่นนั้น ถ้าเอาไว้คลุมดิน หรือเอาไว้ป้องกันการพังทลายของดิน หรือคุ้มครองการซักฟอกของน้ำฝนบ้างก็ได้ แต่จะต้องหวดให้ต่ำอยู่เสมอ อย่าให้สูงเกินกว่า ๕๐ เซ็นติเมตร และไม่ให้ขยายเข้าใกล้แนวปลูกต้นยาง วัชพืชทุกชนิด จะต้องอยู่***งจากต้นบางทุกด้าน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร แต่ถ้าปลูกพืชคลุมดินแทนวัชพืชได้จะเป็นประโยชน์มาก ไม่ใช่เช่นนั้นจะสบายแก่การดูแลสงวนแต่ แต่จะช่วยให้ดินได้รับความชุ่มชื่น และได้รับธาตุเครื่องกินเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย ๒) ดินบน ย่อมมีผลแก่รุกขชาติมาก ถ้าใช้รถแทรกเตอร์ช่วยขุดโค่น และจัดเตรียมดิน จะต้องเฝ้าหน้าดิน อย่าให้ถูกกลบเสียหายไปเสียไม่ได้ผล ๓) แมลง และคน เช่น ปลวก เม่น ฯลฯ ที่จะกัดกินต้นยาง จำต้องจะต้องหาทางป้องกันโดยไม่ทำเอาสวนรกอีนุงตุงนัง วัชพืชในสวนยางพารา วัชพืชในสวนต้นยางพารา ๓. ราคาน้ำยางพาราการกะระยะการปลูก ภายหลังที่ปราบหญ้าคา และได้โค่นไม้ใหญ่ลงหมดแล้ว ขั้นต่อไปจะต้องจัดแจงดินขุดหลุมไว้ให้พร้อมด้วยที่จะปลูกได้ฉับพลัน ขณะถึงฤดูฝน ในการเตรียมดินและขุดหลุม ควรสังเกตถึงสภาพของภูมิประเทศเสียก่อน ว่าเป็นทุ่ง หรือเป็นที่ควนเขา ทางน้ำที่มีอยู่เดิมใช้ได้ดีหรือไม่ ถ้าเป็นทุ่งหญ้า ตัวปัญหาก็มีแค่แต่การทำลำรางถ่ายน้ำแต่ ถ้าเป็นที่ควนเขาหรือเป็นที่เนินลาด จะต้องหาวิธีคุ้มกันมิให้ฝนซักล้างดินด้วย โดยทำหรือแต่งที่ควนเขาให้เป็นขั้นๆ ดั่งกับขั้นกระได (terrace) บนขั้นจะมีชานดินโถงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พอที่จะปลูกต้นยางให้เจริญได้เต็มที่ ถ้าเป็นที่ลาดโคลงเคลงน้อย ควรจะทำคู และคันขวางดักน้ำไว้เป็นระยะๆ ในทางบำเพ็ญที่ดีในขอบเขต ๑ ไร่ ควรจะมีต้นยางที่ได้ขนาดกรีดแล้วเท่าไร่ละคาดคะเน ๕๐-๕๕ ต้น ในการปลูก จำต้องต้องปลูกเผื่อขาดต้นตาย หรือต้นแคระแคระไว้ด้วย ฉะนั้น ในการกะระยะปลูกควรรำลึกถึงจำนวนต้น และทบทวนถึงความเจริญเติบโตของต้นยาง อย่าให้เบียดเสียดเยียดยัดกันจนเป็นเหตุให้ต้นแคระแคระ ถ้าปลูกด้วยต้นกล้าจะต้องปลูกให้ได้ไร่ละประมาณ ๘๐ ต้น เพราะว่าต้นกล้าแม้จะเป็นเล็ดจากต้นตระ***ลดีเพียงใดก็ตาม ย่อมจะมีต้นไม่สมบูรณ์ และอาจเป็นเมล็ดที่ถูกผสมกับต้นอื่นๆ จึงต้องปลูกเผื่อไว้เล็กน้อย และถ้าปลูกด้วยตอติดตา หรือต้นปักชำ หรือจะตอนในแปลงภายหลัง ต้นที่ใช้ปลูกเหล่านี้ เป็นชนิดแท้ ไม่กลาย จะปลูกเพียงไร่ละใกล้เคียง ๗๐ ต้น อย่างเดียวก็พอ (๑) ราคาน้ำยางพาราถ้าเป็นพท.ราบ ควรปลูกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ระยะให้ใกล้กับสีนัยจัตุรัส เช่น ๔x๕ เมตร ๔.๕x๕ เมตร ๓.๕x๖ เมตร ถ้าใคร่ปลูกพืช สำหรับหารายได้ชั่วครู่ระหว่างแถวยาง หรือเป็นที่ที่มีฝนชุกอยากให้กาบต้นยางแห้งเร็ว จะใช้ระยะตามข้อ (๒) ก็ได ้ ระยะตามข้อ (๒) ถ้าใช้ในทุ่งเอิ้นว่า ปลูกแบบถนน ถ้าไม่ประสงค์ปลูกพืช เหตุด้วยหารายได้ หรือไม่มีจุดประสงค์ทำนองอื่นแล้ว ก็ไม่ต้องที่จะใช้ระยะตามข้อ (๒) ด้วยเหตุว่าจะทำให้เกิดภาระในการปราบวัชพืชเติมให้มากขึ้น เว้นแต่ว่านั้น การที่เปิดช่องไว้กว้างไกล จะทำให้รับลมมากเกินไป ถ้ามีลมแรง หรือพายุ ต้นยางอาจหัก หรือโค่นลงได้ ต้นยางพันธ์เดิมซึ่งเป็นประเภทเลว ต้นยางตระ***ลเดิมซึ่งเป็นจำพวกเลวให้น้ำยาเคมีงน้อย จึงต้องโค่นทิ้ง และปลูกยางประเภทดีที่ให้น้ำยางมากกว่าเดิมหลายเท่าแทน (๒) ถ้าเป็นที่ควนเขาหรือที่ลาด ควรใช้ระยะระหว่างต้นให้ถี่ และระยะระหว่างแถว คือ ชานดินที่เป็นขั้นๆ ให้***ง เพราะให้ปริมาณขั้นกระไดน้อยลง โดยใช้ระยะ ๒.๕x๙ เมตร ๓x๗ เมตร หรือ ๓x๘ เมตร (๓)ราคาน้ำยาง ถ้าเป็นสวนยางขนาดเล็ก เช่น สวนยางขนาดแคว้นไม่เกิน ๕x๖ ไร่ ใคร่จะสึงปลูกพืชอื่นเก็บกินประสบความสำเร็จถาวรทุกๆ ปี เช่น พืชล้มลุก หรือพืชอายุนานแต่เป็นต้นเล็กๆ เช่น กล้วย พริก สับปะรด ในกรณีนี้จะปลูกต้นยางโดยใช้แบบรั้วแถวเดี่ยวตกลง แต่ละแถวให้***งกันเท่า ๒ เมตร หรือจะใช้แถวคู่ตกลง แต่ต้องให้ระยะแถวคู่แต่ละคู่***งกัน ๑๖-๑๘ เมตร และแถวคู่ทุกๆ แถว ต้องปลูกต้นยางเป็นรูปฟันปลา***งหัน ๒.๕x๔ เมตรการปลูกแบบรั้วแถวคู่โดยใช้ระยะดังกล่าวนี้ อาจจะแก้ข้อสงสัยต้นยางโยกออกได้ดีขึ้น การใช้ระยะปลูกต้นยางตามข้อ (๓) เป็นแบบที่ไม่ดีนัก เนื่องด้วยเป็นแบบที่ต้นยางอยู่ชิดกันเกินไป และเป็นแบบที่ปล่อยวางนาให้โล่งแจ้ง ถูกแดดแผดเผามาก วัชพืชเจริญปุบปับ ถ้าไม่ใช้ที่ดินที่ว่างอยู่นี้ให้เกิดผลประโยชน์สำเร็จถาวรแล้ว ไม่ควรใช้ระยะปลูกแบบนี้ นอกจากนั้นมีขึ้นข้อเสียดังอื้นแล้ว การปลูกแบบนี้ยังปลูกต้นยางได้น้อยต้น คือ ปลูกได้ไร่ละราว ๕๐-๖๐ ต้น เพียงนั้น และถ้าปลูกแถวคู่ ต้นยางอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่ และต้นมักจะเอียงออก ฉะนั้น ก่อนที่จะปลูกแบบนี้ จะต้องคิดให้ระมัดระวังก่อนว่า จะใช้ไร่ที่ว่างปลูกอะไรแน่ และพืช ที่จะปลูกนั้นจะได้ผล ช่วยให้มีรายได้เติมให้มากขึ้นกว่าที่จะปลูกต้นยางวิธีเดียวหรือไม่ สวนยาง สวนยาง (แสดงให้เห็นระยะ***งของต้น) ๔. การวางแนว และปักหมุด (มบ หรือชะมบ) ขณะชี้ขาดใจว่า จะปลูกแบบใด และจะให้ระยะเท่าใดแล้ว ขั้นต่อไป คือ การปักหมุด และการขุดหลุม ก่อนที่จะขุดหลุมขาดไม่ได้จะต้องรู้เสียก่อนว่า จะขุดตรงไหน ต้นยางจึงจะขึ้นเป็นแถวเป็นแนวได้ท่าทาง ถ้าจะปลูกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือปลูกแบบถนนบนสนามหญ้า หรือบนเนิน หรือบนควนเตี้ยๆ ซึ่งไม่สูงชั้นยันขนาดต้องทำชานดินเป็นขั้นบันไดอ้อมไปตามไหล่ควน หรือเนินแล้ว ควรจะปลูกให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน ฉะนั้น ก่อนที่จะขุดหลุมจะต้องปักหมุด หรือปักมบให้เห็นแน่แท้เสียก่อน เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปักหมุดมีอย่างนี้ ๑) ราคาน้ำยางพาราไม้ฉากขนาดใหญ่ ทำเองได้โดยใช้ไผ่ หรือไม้อะไรก็ได้ยาว ๓ เมตร ๔ เมตร และ ๕ เมตร (หรือจะใช้ให้สั้นหน่อย โดยใช้ขนาด ๓ ฟุต ๔ ฟุต และ ๕ ฟุตตกลง) มาประกอบเป็นรูปสามแง่ หรือเป็นไม้ฉากขึ้น มุมที่ตรงกันข้ามกับด้านที่ยาว ๕ เมตร (หรือ ๕ ฟุต) จะเป็นมุมฉาก ๒)ราคาน้ำยาง เชือก ลวด หรือหวายขนาดยาว ถ้าได้ขนาดยาวมากๆ ยิ่งดี แต่ไม่ควรสั้นกว่า ๒๐ เมตร สายเชือก ลวด หรือหวายดังกล่าวนี้ ควรขึงให้อยู่ตัวก่อนจะดีมาก ที่สายเชือก ลวด หรือหวายให้ทำสิ่งหมายระยะปลูกไว้เป็นระยะๆ ถ้าใช้ระยะ ๓ x ๘ เมตร ทุกๆ ระยะ ๓ เมตร ให้ขีดเขียนสีแดง หรือผูกผ้าแดงไว้ ส่วนระยะอีกด้านเพียงผู้เดียว ซึ่งต้องใช้ระยะ ๘ เมตร จะใช้เชือก ลวด หรือหวายเส้นหนึ่งเดียวกัน หรือจะใช้อีกเส้นโดดๆต่างหากตกลง โดยประพันธ์สีอื่น เช่น สีเขียว หรือผูกผ้าสีเขียวเป็นสิ่งหมายทุกระยะ ๘ เมตร ต้นยางพันธ์เดิมซึ่งเป็นพันธุ์เลว การปรับภูมิประเทศที่เป็นเนิน หรือควรเขาดุจบันได ขณะเตรียมตัววัตถุสิ่งของใช้ไม่ยุ่งยาก ดังบอกข้างต้นแล้ว ขั้นต่อไปควรดูวางทิศทางว่า จะตั้งต้นปลูกจากไหนไปไหน จะให้แถวต้นยางตรงไปทางทิศใด เพื่อให้ต้นยางจะได้รับแสงพระอาทิตย์มากเป็นยอด ขณะตกลงใจจะให้แถวต้นยางไปทางทิศไหนแล้ว ให้ลากทาม 1 ลวด หรือหวาย ที่ทำเครื่องหมายไว้แล้วตามแนวที่ต้องการ แล้วปักหมุดไว้ จากหมุดแต่ละหมุด ให้ลากเส้นตัดให้ได้ฉากซึ่งกันและกัน โดยสึงไม้ฉากที่จัดแจงไว้เพราะด้วยชี้แนว จะให้ตรงไปทางทิศใด เบา ทำไปทีละแนว และปักหมุดไว้เป็นระยะๆ จะได้แนวที่ขนานไปอย่างเป็นชั้นเชิงเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะด้วยปลูกต้นยางต่อไป ๕. การทำชานดินขั้นกระไดให้ได้ตำแหน่ง ที่ดินที่เป็นเนิน หรือควนสูงยังใช้ทำประโยชน์ได้ โดยปรับพท.ให้เป็นชานดินเหมือนกับขั้นกระได ให้ได้เกรดขนานไปกับพื้นดิน บางครั้งบางคราวอาจต้องทำชานดินเป็นชั้นๆ อ้อมไปตามไหล่เนิน หรือควนทั้งลูก สิ่งมือในการหาเกรดดุจธรรมดาๆ เช่น ใช้ลำดับขั้นน้ำในสายยางชนิดใส หรือใช้ไม้แนวตำแหน่งซึ่งมีขาสูงเท่ากัน ๒ ขา มีลำดับขั้นน้ำติดไว้ตรงกลางของไม้พลองที่ยึดขาทั้ง ๒ ไว้ หรือจะใช้ "ดิ่งหน้าจั่ว" ซึ่งมีทาม 1ผูกลูกดิ่งห้อยลงจากมุมบนของหน้าจั่วก็ได้ ความสำคัญของ "ดิ่งหน้าจั่ว" คือ ทุกๆ หน ที่เชือกลูกดิ่งจากมุมบนของจั่ว อยู่ที่แกนกลางของฐานจั่ว ขาของหน้าจั่วที่ ยื่นออกไปเท่ากันทั้ง ๒ ข้าง จะอยู่ในลำดับขั้นหนึ่งเดียวกันครั้นตั้งต้นจากจุดโดด 2 คิดว่าว่า ขาของจั่วข้างหนึ่งวางอยู่ตรงหมุดที่ ๑ และขาอีกข้างเพียงผู้เดียววางอยู่ที่หมุดที่ ๒ จนถึงขยับขาจั่วทั้ง ๒ ข้างให้เส้นดิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางของฐานจั่ว ลำดับชั้นของขาจั่วอยู่ตรง หมุดที่ ๓ ก็จะได้ลำดับชั้นอันเดียวกันกับหมุดที่ ๒ และจะอยู่ในเกรดเดียวกันกับหมุดที่ ๑ ด้วย ทำเป็นน้ำ ไปตามวิธีนี้ ขั้นที่จะได้ ตรงหมุดที่ ๔-๕-๖ และต่อๆ ไปจะเท่ากันเสมอ และถ้าทำไปรอบๆ เนินจะวนกลับมาถึงหมุดที่ ๑ หน้าจั่วที่จะใช้ ควรให้สูงเดา ๒ เมตร เพราะระยะระหว่างขาจั่วทั้ง ๒ ข้าง จะถ่างให้ตรงพอดีกับระยะปลูกที่ใคร่ได้ยิ่งดี เช่น หน้าจั่วก้าวไป ๒ ปางให้ได้ระยะ ๓ เมตร พอดีที่จะปักหมุดสำหรับปลูกต้นยาง ๑ ต้น การหาขั้นทำขั้นบันได ควรจะทำจากยอดเนินลงมา ระยะระหว่างขั้นควรให้ระยะตาม ข้อ ๓(๒) ข้างต้น ระยะขั้นจะถี่***งพ่างใดนั้น ขึ้นอยู่กับความชันของเนิน หรือควนด้วย ถ้าชันมากจะใช้ระยะถี่ขึ้นเล็กน้อยได้ (ระยะที่อื้นนี้ หมายถึง ระยะถี่***งกันทางลมฟ้าอากาศของต้นยาง หามิได้ระยะที่วัดบนดินที่ลาดเป๋) การทำชานดินเป็นขั้นบัน ได เป็นเหตุให้ใช้ที่ทางได้คุณค่าขึ้นแทนที่จะทิ้งทุ่งที่เป็นควนเขาให้เสียไป การปลูกต้นยางที่ทางควนเขาตามวิธีนี้เสร็จช่วยเก็บน้ำ และรักษาดินมิให้พังทลายด้วย ชานดินดังบอกนี้จะเกิดขึ้นได้ โดยตัดดินลึกเหยียบย่างในเนินเหมือนกับจะทำถนนเลาะเขา แนวชานดินโล่งเดา ๑.๕-๒ เมตร เอียงเข้าไปทางเนิน น้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลเหยียบย่างในเนินดิน จะมีคัน ดินด้านนอกกั้นมิให้น้ำไหลตกลงมาจากชาน ๖. การขุดหลุม และเตรียมตัวการเพื่อปลูก เมื่อปักหมุดอ่อนโยนแล้ว ขั้นต่อไป คือ การขุดหลุมตรงที่ได้ปักหมุดไว้แล้วทุกหมุด แผนภาพแสดงการขุดหลุมปลูกต้นยางพารา แผนภาพแสดงการขุดหลุมปลูกยางพารา หลุมที่จะขุด ควรขุดให้ได้ขนาดกว้างขวาง ๕๐ เซนติเมตร กลมหรือสี่เหลี่ยมตกลง และให้ลึกราว ๕๐ เซนติเมตร ขนาดของก้นหลุมให้แคบกว่าปากหลุมเล็กน้อย ดินที่ขุดขึ้น ควรขุดแยกดินบนไว้ต่างหากจากดินชั้นล่าง ตากแดดไว้ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน ขณะดินแห้งแล้ว ให้ย่อยดินชั้นบนให้ร่วน แล้วกวาดลงหลุมไปตามเดิม ย่ำดินให้แน่นพอสมควร กะให้สูงจากก้นหลุมประมาณ ๒๕-๓๐ เซ็นติเมตร ถ้าไม่พอก็ให้กวาดหน้าดินที่อยู่รอบๆ หลุมด้วยตกลง แล้วจึงกวาดดินล่างซึ่งผสมกับปุ๋ยร็อคฟอสเฟต หลุมละใกล้เคียง ๑/๒ กระป๋องยาสูบ เติมลงไปจนเต็มหลุม ดังนี้เนื้อๆการปลูกแหล่งเกิดต่อตาเหม็นเขียว ซึ่งเป็นอาทิเล็กมากอย่างเดียว ถ้าต้นที่ใช้ปลูกเป็นอาทิขนาดใหญ่ รากลึกลงไปเกือบจะถึงก้นหลุม จะต้องใช้ดินบนผสมปู๋ยเอาไว้ก้นหลุม รากต้นยางจึงจะได้โภชนาตามต้องการ จบสิ้นแล้วให้ปักหมุดไว้ตรงกลางหลุมตามเดิมกระทั่งจะถึงเวลาปลูก ถ้าหากเห็นว่าจะต้องรอเวลาอีกนาน กว่าจะปลูก จะเก็บปุ๋ยเอาไว้ผสมกับดินล่างครั้นจะปลูกต้นยางก็ได้ ราคาน้ำยาง ๗. การปลูกต้นยาง ต้นยางที่จะใช้ปลูกจะต้องเป็นอาทิยางตระ***ลดี ซึ่งมีสภาพหลาย กัน คือ ราคาน้ำยางพารา (๑) กล้ายางกลุ่มดี (หรือถ้าจะปักชำในแปลงก็จะต้องปลูกกล้าปรกติไว้ก่อน) ต้นกล้ายางประเภทดีที่จะใช้ปลูกมี ๓ ขนาด ด้วยกัน คือ กล้าขนาดเล็ก โคนต้นมีเส้นผ่านแกนกลาง ๑.๕-๒ เซนติเมตร กล้าขนาดกลาง โคนต้นมีเส้นผ่านแก่น ๒-๓.๕ เซ็นต์ กล้าขนาดใหญ่ โคนต้นมีเส้นผ่านแกนกลางตั้งแต่ ๓.๕ เซ็นติเมตรขึ้นไป กล้าขนาดใหญ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถอนต้นแพงกว่ากล้าขนาดที่เล็กกว่า ต้นกล้าที่พอเหมาะแก่การปลูก คือ ต้นกล้าขนาดกลางซึ่งไม่เล็ก และไม่ใหญ่เกินไป สะดวกทั้งในการขุดถอน และการขนย้ายเข้าไปปลูกในสวน กล้าที่จะเอาไปปลูกนี้จะต้องตัดเอาส่วนยอดซึ่งมีเปลือกไม้สีเหม็นเขียวออก ให้เหลือส่วนที่เป็นสีเหม็นเขียวปนน้ำตาล-แดงพ่าง ๑๐-๑๕ เซ็นต์ และตรงที่ตัดยอดออก ควรจุ่มด้วยขึ้นผึ้งเหลวเสียก่อน เพื่อคุ้มครองมิให้น้ำเลี้ยงในต้นระเหยออกเร็วเกินไปต้นกล้าที่ถอนขึ้นจากดินแล้ว (ถ้าถอนไม่ขึ้นควรใช้เสียมขุดช่วย) ถ้าเป็นขนาดเล็กจะมีรากแก้วยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซ็นติเมตร ถ้าขนาดกลางรากแก้วยาวคาดคะเน ๓๕-๔๕ ซม. กล้าขนาดกลาง และกล้าขนาดใหญ่อาจมีรากแขนงยาว ควรตัดออกเสียบ้างให้เหลือใกล้เคียง ๑๐-๑๕ เซ็นต์ การติดตาต้นยางด้วยตายางพันธุ์ดี การติดตาต้นยางด้วยตายางตระ***ลดี จนถึงอายุราว ๔-๕ แข ก่อนย้ายไปปลูกในสวนยาง (๒) ที่เกิดติดตา คือ ต้นตอที่ทาบกิ่งไว้แล้ว แต่ตายังไม่แตกยอด ถ้ามีแปลงขนายพันธุ์ยาง และมีต้นกล้าซึ่งจะใช้เป็น "เหตุเดิม" เพราะว่าต่อตา ได้ขนาดเหตุด้วยต่อตาอยู่พร้อมด้วยแล้ว แค่แต่ทาบกิ่งในแปลงต้นกล้า แล้วย้ายไปปลูกในสวน จะทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการ ดูแลสงวนสวนคาดคะเน ๑ ปี การถอนที่เกิดที่ติด ตาแล้วให้ปฏิบัติการเช่นเดียวกับถอนต้นกล้า แต่จะต้อง ระวังตาที่พึ่ง 2ติดไว้มิให้ทุกข์ใจ โดยปกติจนถึงแน่แก่ใจ ว่าตาติดแน่แล้ว แต่ยังไม่ผลิออกมาก็เป็นอันย้ายได้ ก่อนจะย้ายต้นมา ให้ตัดยอดให้เหลือพาง ๑๐-๑๕ เซ็นติเมตร ทิศเหนือรอยติดตาหรือให้เกินแค่ ๕-๖ ซม. ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดทาบกิ่งเขียว ข้อควรระมัดคอยดูเพราะการปลูกที่เกิดทาบกิ่งก็คือ เมื่อย้ายเอาไปปลูกในสวนแล้ว เหตุเดิมติดตาบางต้น ตายางชนิดดี ที่ติดไว้อาจจะแห้งตายไป และมีตาของลำต้นเดิมงอกออกมาแทน โดยที่ความเป็นเจ้าของสวนยางอาจหยั่งถึงผิดคิดว่างอกจากตายางชนิดดี จึงปลงให้เจริญเติบโตเจริญต่อไปกลายเป็นต้นยางจำพวกเลวแทรกอยู่ (๓) ต้นทาบกิ่ง คือ ต้นปักชำที่ตางอกฯลฯสูง คาดคะเน ๑ เมตรแล้ว การปลูกด้วยต้นต่อตา จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าต้นที่ใช้ปลูกในสภาพวิธีอื่นที่อื้นมาแล้ว เนื่องจากต้นติดตาดังอื้นนี้ ส่วนมากแก่ใกล้เคียง ๒ ปี นับตั้งแต่ปีที่โหมโรงปลูกเหตุเดิมเป็นอาทิมา หรืออายุเดา ๑ ปีถ้าเป็นต้นตอนเขียว เนื่องจากฉะนั้น ในการขุด การถอน และการย้าย ตลอดจนการปลูก จะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายแพงกว่าต้นเล็กๆ บ้าง นอกจากนั้น หลุมที่ขุดจัดแจงไว้ จะต้องใหญ่ และต้องลึกกว่าปกติอีกด้วย ในปัจจุบันนี้ ทำได้สมโภชต้นติดตาเขียวในถุงพลาสติก ได้นานใกล้เคียง ๑ ปี จึงเห็นว่า การใช้ต้นต่อตาเหม็นเขียวอายุ ๑๐-๑๒ เดือนปลูก จะทุ่นเวลาได้ ถึง ๑ ปี คือ ต้นยางที่ปลูกไว้จะกรีดได้ข้างใน ๔ ปีเฉพาะ ผลัดเปลี่ยนจะเป็นเวลา ๕-๖ ปี การปักชำต้นยางด้วยตายางชนิดดี การตอนด้วยยางกลุ่มดีกับต้นกล้าอายุ ๔-๕ ดวงจันทร์ วิธีต่อตาแบบใหม่ โดยต่อตาตั้งแต่ที่เกิดยังเหม็นเขียวอยู่แก่แค่ ๓-๔ แขเท่านั้น ร่นเวลาได้มาก ปลูกก็ง่ายขึ้น ตายางที่ จะใช้ติดก็หาง่ายขยายประเภทได้เร็ว การทาบกิ่งตามวิธีใหม่นี้เอิ้นว่า "การต่อตาเขียว" เหตุเดิมตามวิธีนี้อื้นว่า แหล่งเกิดตาเขียว แต่ตลอด ไปมักเรียกว่า ต้นทาบกิ่งเขียว ๘. วิธีปลูก ก่อนที่จะย้ายต้นยางที่จะใช้ปลูก ไปยังสวน จะต้องเกิดว่า ๑) มีฝนตกชุก และดินชุ่มชื้นมากพอเหมาะ เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่มาก ถ้าปลูกในระยะที่ฝนยังไม่ชุกมากไม่ใช่เล่น และดินยังไม่ชุ่มชื้นพอ จะทำให้รากไม่เติบใหญ่ และขาดตอนงันไปชั่วประเดี๋ยว กว่าจะตั้งตัวใหม่ได้อาจต้องกินเวลาหลายวัน หรือถ้าแล้งมาก ต้นอาจตายตกลง ๒) มีกำลังแรงงานที่จะช่วยกันปลูกไว้พร้อมด้วยเพรียง ถ้าปลูกจบในวันเดี่ยวกันกับที่ได้รับต้นยางมาจะดีมาก หากปลูกไม่ทันการในวันนั้น จำเป็นจะต้องเคลื่อนไปในวันรุ่งขึ้น ต้องอาบน้ำที่ต้น และราก ให้ชุ่มชื้น ถ้าเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ให้ปลายรากแช่น้ำเล็กน้อยได้ยิ่งดี ในการนำต้นยางลงปลูก ถ้าเป็นหลุมที่กลบดินจัดเตรียมไว้แล้ว ให้ใช้ไม้แทงลงไปตรงกลางหลุม หรือใช้เสียมขุดเป็นหลุมตรงลงไป ควรใช้ไม้วัดรากแก้วตั้งแต่โคนต้นลงไป กระทั่งถึงปลายราก ว่ายาวเท่าไร แล้วจึงแทง หรือขุดเป็นหลุมลึกลงไปเท่าที่วัดได้ ตราบใดสอดต้นลงไปแล้ว ปลายรากจะจดถึงก้นหลุมที่แทงหรือขุดไว้พอดี และโคนต้นจะอยู่ที่ระดับพื้นดินเดิม แล้วย่ำรอบๆ ดิน จะได้แน่น ไร้โพรงภูมิอากาศที่น้ำจะเข้าอยู่ค้างอยู่ได้ เสร็จรักษามิให้ดินโคลนต้นยุบลงเป็นแอ่งขังน้ำ ซึ่งจะเป็นเหตุให้ต้นยางแช่น้ำตายได้ การปลูกต้องรักษาอย่าให้รากแก้ว และรากแขนง งอบิดหงิกงอ หลังจากตอนแล้ว หลังจากปักชำแล้ว ๓ อาทิตย์ ตายางตระ***ลดีจะติดเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกับต้นกล้า ตุ่มที่เห็นบนแผ่นตาสีเขียว คือตายางที่จะงอกเป็นต้นยางตระ***ลดีต่อไป การต่อตาในสวนที่หลุมปลูกนั้น จะต้องติดตากับ ต้นกล้าที่ปลูกไว้แล้ว ที่เกิดหรือต้นกล้าที่เอิ้นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ๒ วิธี วิธีที่ ๑ เอาต้นกล้าขนาดเล็กตระ***ลปกติธรรมดามาปลูกไว้ก่อน วิธีที่ ๒ เอาเมล็ดมาเพาะให้เป็นอาทิกล้าในหลุม ปลูก หรือเพาะเมล็ดผลไม้เสียก่อน แล้วย้ายเล็ดงอกเอาไป ปลูกที่หลุมปลูก จนถึงต้นกล้าอายุ ๓-๔ ดวงจันทร์ขึ้นไป คือ ลำต้นโหมโรงมี สีผิวสองสีบ้างแล้ว ก็ใช้เป็นบ่อเกิดเพื่อติดตาได้ ๙. ชนิดยางที่ควรใช้ปลูก ควรใช้กลุ่มยางที่ปรากฎผลดีมาแล้ว คำว่า "ผลดี" ในที่นี้มิใช่หมายถึง ผลดีแต่เฉพาะน้ำยาเคมีงวิธีหนึ่งเดียว ต้นยางที่ให้ผลดี หรือที่เอื้อนว่ากลุ่มดีนั้น ดั่งน้อยจะต้องสร้างด้วย คุณวุฒิต่อไปนี้ด้วย ๑) ให้น้ำยางสูงกว่าต้นยางสาธารณ์ ๒) กาบหนา ๓) ปกที่ถูกกรีดแล้วงอกใหม่เร็ว ๔) ความเติบใหญ่ของลำต้นโดยตลอดดี มิใช่พอกรีดแล้วต้นหยุดโตขึ้น หรือเติบใหญ่ช้ามาก หรือล้ำต้นพลิกผันรูปไป ๕) ค่าบริการเป็นโรคเปลือกแห้งมีน้อย หรือไร้เลย ยางกลุ่มดีหลายพันธุ์ที่ให้น้ำยาเคมีงมาก แต่กรีดน้ำยาเคมีงให้ออกมากไม่ได้ มักจะกลายเป็นโรคปกแห้ง และกรีดน้ำยาเคมีงไม่ออกอีกต่อไป ๖) ต้นแข็งแรง พุ่มใบไม่ใหญ่เกินไป ทนต่อความแรงของลม หรือพายุได้ดี การที่จะให้รู้ว่า จำพวกยางชนิดใดจะมีรูปพรรณสัณฐานดีตามคุณลักษณะดังเอิ้นข้างต้นจริงหรือไม่ ต้องใช้เวลานานมาก จะต้องกรีดทดสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐-๑๕ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ปีที่เริ่มต้นกรีดได้ ความเป็นเจ้าของสวนยางจึงไม่ควรจะเสี่ยงโอกาสต่อการใช้ชนิดยาง ที่ทึ่มสมบัติ 2อันโดยจริง และไม่ควรตื่นไปตามคำโฆษณาชวนเชื่อ ข้อที่ประธานยิ่ง อย่าคิดแต่เรื่องราวน้ำยางมากวิธีหนึ่งเดียว ให้อาลัยคุณลักษณะอื่นๆ ต่อเรือ ในระยะนี้ มีจำพวกยางของต่างแว่นแคว้นหลายจำพวก ที่อยู่ในระหว่างการประลอง หลายพันธุ์อำนาจให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และก็มีหลายพันธุ์เหมือนกันไม่ให้ผลดี ได้คัดทิ้งไปแล้วเป็นผลรวมมาก และเชื่อฟังว่า ยังจะต้องคัดทิ้งต่อๆ ไปอีก ยังไม่ชัวร์ว่า ชนิดสดๆ ร้อนๆ ที่ศักดาลองอยู่ มีตระ***ลอะไรบ้างที่เด่นในเรื่องนี้ ควรปรึกษาหารือกรมวิชาการไร่ แผนภาพแสดงวิธีขุดหลุมปลูก แผนภาพแสดงวิธีขุดหลุมปลูก และการปลูกต้นยางในหลุม ต้นยางในภาพเป็นแหล่งกำเนิดติดตา ตระ***ลยางที่มีลักษณะ และสมบัติ 2ดี ที่ใช้ปลูก ในปัจจุบันนี้นี้ มีอยู่หลายพันธุ์ เช่น ๑) ถ้าใช้ในการปักชำ ควรใช้พันธุ์พีอาร์ ๑๐๗ (PR 107) และอาร์อาร์ไอเอ็ม ๖๐๐ (RRIM 600) สองกลุ่มนี้ ควรปลูกในที่ทางที่อุดมเพียบพร้อมดีไม่ใช่เล่น และในที่ที่ปลอดโรคใบร่วงชนิดไฟทอพทอรา กับจำพวก พีบี ๕/๕๑ (PB 5/51) จีที ๑ (GT 1) และพีอาร์ ๒๕๕, พีอาร์ ๒๖๑ (PR 255, PR 261) ๒) ถ้าใช้เม็ดหรือต้นกล้าชนิดดี ในปัจจุบันนี้ ไม่นิยมใช้เล็ดปลูกกันแล้ว เนื่องจากหากล้าจำพวกดีได้ยาก และมักจะไม่ใช่ชนิดแท้ สวนยางขนาดใหญ่ๆ ในมาเลเซียมีค้าขายอยู่บ้าง ต้นยางทาบกิ่งพันธุ์ดีอายุกะ ๔ ดวงจันทร์ ต้นยางต่อตาชนิดดี อายุประมาณ ๔ ดวงจันทร์ ชนิดยางดีชั้นรองๆ ลงไปยังมีอีกหลายกลุ่ม มีทั้งจำพวกที่ผสมในประเทศไทย และในต่างแว่นแคว้น๑ ยังไม่ควรใช้ปลูกให้มากนัก กระทั่งจะทราบผลแน่แท้ ของทางราชการ หรือของเอกชนที่ลองทำอยู่แล้ว เช่น ชนิดเคอาร์เอส ๒๓ พีบี ๒๘/๕๙ อาร์อาร์ไอเอ็ม ๗๐๓ (KRS 23, PB 28/59, RRIM 703) ประเภทยางที เจไออาร์ ๑ (TJIR 1) ถ้าหากจะเป็นจำพวกเก่าซึ่งทางร.ไม่ชักจูงให้ปลูก แต่ผลที่กระจ่างอยู่อุบัติว่า ในที่บางแห่งปลูกได้ผลดีมาก เพราะฉะนั้น ผู้ปลูกจะต้องเห็นดูว่า ถ้าที่ใดปลูกชนิดอะไรได้ผลดี ก็ควรปลูกตระ***ลนั้นต่อไปได้ ๑ ด้วยเหตุว่ามีการผสมกลุ่มยาง เพราะด้วยให้ได้กลุ่มที่ดีกว่าสื่อสารกันมาทุกปี ในระยะต่อมาจึงมีการใช้ยางตระ***ลสดๆ ร้อนๆ มากขึ้น

ประกาศอัพเดท

นักสืบชัยภูมิ 0812899449 การันตีผลงานจากผู้ที่เคยใช้บริการจริง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? สำนักบัญชี กฎหมาย 19 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 50 ครั้ง

เรดออยล์ (Red Oil) ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ 24 ชม รายได้ดี

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 19 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 100 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก pvc ราคาถูก สำหรับจำกัดพื้นที่เด็กเล็ก ช่วยหัดยืน และเดิน จัดส่งทั่วประเทศ มีของพร้อมส่ง จัดส่งถึงบ้าน

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 22 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 123 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก มีหลายขนาด หลายแบบ เกรด A ไม่ผิดหวัง ซื้อที่นี่ส่งฟรีทั่วประเทศ มีของพร้อมส่ง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 22 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 121 ครั้ง

คอกกั้นเด็กราคาถูก เหมาะสำหรับพัฒนาการ หัดยืน หัดเดิน สวยงาม ราคาถูก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 24 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 88 ครั้ง

เครื่องเป่าอะคริลิคให้ใส Acrylic Flame Polisher เป็นระบบไฟฟ้าบ้าน 18000 บาท ราคาโรงงาน

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 22 ก.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 241 ครั้ง

ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา บูธแปลภาษา หูฟังล่าม บูธล่าม translationlab.net

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 20 ต.ค. 2562

ราคา 100 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

นักสืบกรุงเทพมหานคร 0812899449 การันตีผลงานจากผู้ที่เคยใช้บริการจริง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? สำนักบัญชี กฎหมาย 23 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 49 ครั้ง

ป๊อปอัพผ้า Fabric Pop Up โครงอลูมิเนียมน้ำหนักเบา อุปกรณ์ออกบูธ ระบบ Knockdown Backdrop คุณภาพดี 0819879198

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? ประชาสัมพันธ์สินค้า 19 ต.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

GoodThaiSim ศูนย์รวมซิม เบอร์มงคล เลขมงคล เชื่อถือได้ 100%

(โพสต์ฟรี สุรินทร์) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? ซิมการ์ด เบอร์สวย 26 ก.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 335 ครั้ง

ราคา 399 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยางพารา
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 30 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 30 พ.ค. 2560 18:47:28 น.
  • ที่อยู่ : ราคาน้ำยาง
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : fabedt@gmail.com